Drop Rates

Lucky Shot (Basic)

Rewards
League 5
League 4
League 3
League 2
League 1
Super League
Drop Rate
Reward 1 Daily Pack Daily Pack Daily Pack Basic Pack Basic Pack Basic Pack 3%
Reward 2 5000 SC 6000 SC 7500 SC 10,000 SC 12,500 SC 15,000 SC 7%
Reward 3 2500 SC 3000 SC 4000 SC 5000 SC 6000 SC 7500 SC 15%
Reward 4 5 HC 6 HC 7 HC 8 HC 9 HC 10 HC 20%
Reward 5 1 HC 2 HC 3 HC 4 HC 5 HC 6 HC 25%
Reward 6 Good I Great I Great I , II , III Rare I Rare I , II , III Epic I , II , III 30%

Golden Shot (Premium)

Rewards
League 5
League 4
League 3
League 2
League 1
Super League
Drop Rate
Reward 1 Champion Pack Champion Pack Champion Pack Champion Pack Champion Pack Champion Pack 2%
Reward 2 Premium Pack Premium Pack Premium Pack Premium Pack Premium Pack Premium Pack 5%
Reward 3 50 HC 50 HC 50 HC 50 HC 50 HC 50 HC 15%
Reward 4 37,500 SC 40,000 SC 42,500 SC 45,000 SC 47,500 SC 50,000 SC 22%
Reward 5 30 HC 30 HC 30 HC 30 HC 30 HC 30 HC 26%
Reward 6 Basic Pack Basic Pack Basic Pack Basic Pack Basic Pack Basic Pack 30%